To Which We Belong
Sign in with Facebook, Twitter or email.

Bootstrap Compost: Boston, MA

Groen vindt de houding van de Vlaamse traditionele partijen in de Brusselse regering teleurstellend. ‘Open VLD, CD&V en SP.A houden zich afzijdig in het debat over politieke vernieuwing en goed bestuur. Men wenst snel tot de orde van de dag over te gaan. Het stormt in Brussel, maar voor de klassieke tripartite lijkt het bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is,” zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). Groen roept de Vlaamse Brusselse partijen op om deel van de oplossing te worden. “Wie afwacht, neemt geen verantwoordelijkheid.”

Groen roept de Vlaamse partijen in de Brusselse regering op om zich niet achter de Franstalige partijen te schuilen in de lopende gesprekken over goed bestuur. 

 Bruno De Lille (Groen): “De Brusselse regering is vandaag een toonbeeld van oude politieke cultuur en een gebrek aan transparantie. Er worden aan de lopende band nieuwe Instellingen van Openbaar Nut opgericht om politieke vrienden te kunnen benoemen. De burger en de oppositie krijgen geen inzage in regeringsbeslissingen en over grote dossiers als het Eurostadion worden beslist in achterkamertjes. Wij roepen de Vlaamse traditionele partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep tot politieke vernieuwing, ook op gewestniveau.”

 Status quo

De groenen willen de politieke crisis aangrijpen om op alle niveaus schoon schip te maken. Precies daarom vonden ze de positionering van  minister Guy Vanhengel (Open VLD) en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) dit weekend zo bevreemdend. De Lille: “Het was een langgerekt pleidooi voor de status quo. Rudi Vervoort (PS) opvoeren als de man die orde op zaken wil stellen, is weinig geloofwaardig. Ook het herleiden van de lijst met voorstellen tot goed bestuur van Ecolo als een signaal om ‘niet in de regering te komen’ is tekenend. Blijkbaar beseffen de traditionele partijen nog altijd niet dat er geen tijd meer te verliezen is. Ze lijken te denken dat ze verder kunnen doen zoals vroeger, zolang ze zich maar aan elkaar vastklampen.” 

 Groen roept met name Sp.a op om zich aan te sluiten bij hun oproep naar politieke vernieuwing in het Brussels Gewest. “Ze hebben het stadsbestuur verlaten omdat ze afstand wilden nemen van de wanpraktijken van de PS. We reiken hen hierbij de hand om samen werk te maken van een operatie schoon schip, niet enkel in Brussel stad maar ook in het gewest.”

 

Groen vindt de houding van de Vlaamse traditionele partijen in de Brusselse regering teleurstellend. ‘Open VLD, CD&V en SP.A houden zich afzijdig in het debat over politieke vernieuwing en goed bestuur. Men wenst snel tot de orde van de dag over te gaan. Het stormt in Brussel, maar voor de klassieke tripartite lijkt het bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is,” zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). Groen roept de Vlaamse Brusselse partijen op om deel van de oplossing te worden. “Wie afwacht, neemt geen verantwoordelijkheid.”

Groen roept de Vlaamse partijen in de Brusselse regering op om zich niet achter de Franstalige partijen te schuilen in de lopende gesprekken over goed bestuur. 

 Bruno De Lille (Groen): “De Brusselse regering is vandaag een toonbeeld van oude politieke cultuur en een gebrek aan transparantie. Er worden aan de lopende band nieuwe Instellingen van Openbaar Nut opgericht om politieke vrienden te kunnen benoemen. De burger en de oppositie krijgen geen inzage in regeringsbeslissingen en over grote dossiers als het Eurostadion worden beslist in achterkamertjes. Wij roepen de Vlaamse traditionele partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep tot politieke vernieuwing, ook op gewestniveau.”

 Status quo

De groenen willen de politieke crisis aangrijpen om op alle niveaus schoon schip te maken. Precies daarom vonden ze de positionering van  minister Guy Vanhengel (Open VLD) en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) dit weekend zo bevreemdend. De Lille: “Het was een langgerekt pleidooi voor de status quo. Rudi Vervoort (PS) opvoeren als de man die orde op zaken wil stellen, is weinig geloofwaardig. Ook het herleiden van de lijst met voorstellen tot goed bestuur van Ecolo als een signaal om ‘niet in de regering te komen’ is tekenend. Blijkbaar beseffen de traditionele partijen nog altijd niet dat er geen tijd meer te verliezen is. Ze lijken te denken dat ze verder kunnen doen zoals vroeger, zolang ze zich maar aan elkaar vastklampen.” 

 Groen roept met name Sp.a op om zich aan te sluiten bij hun oproep naar politieke vernieuwing in het Brussels Gewest. “Ze hebben het stadsbestuur verlaten omdat ze afstand wilden nemen van de wanpraktijken van de PS. We reiken hen hierbij de hand om samen werk te maken van een operatie schoon schip, niet enkel in Brussel stad maar ook in het gewest.”

 

Reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.